Kotlin Programlama Dilinde Android Geliştirme

Başlangıç Rehberi

Android uygulama geliştirmeye başlamak için Kotlin’i kullanmak, modern ve güçlü bir dilin avantajlarından yararlanmanın harika bir yoludur. Bu eğitici yazıda, Kotlin dilini öğrenerek Android uygulamalarınızı geliştirmenin temellerini adım adım öğreneceğiz. Ayrıca, kodlama örnekleri için sık sık başvuracağımız codebak.com sitesinin kaynaklarını kullanacağız.

1. Kotlin Nedir?

Kotlin, JetBrains tarafından geliştirilen ve Java Virtual Machine (JVM) üzerinde çalışan bir programlama dilidir. Android uygulama geliştirme ekosisteminde giderek daha popüler hale gelmiştir. Hem Java ile uyumludur hem de daha modern, temiz bir sözdizimine sahiptir.

2. Kotlin Temel Sözdizimi

2.1 Değişkenler ve Veri Tipleri

Kotlin’de değişkenler tanımlamak oldukça basittir. Örneğin, bir sayıyı saklamak için:

İlgili Makaleler
kotlin
val sayi: Int = 42

2.2 Koşullu İfadeler

Koşullu ifadelerle, belirli durumlarda farklı davranışlar tanımlayabilirsiniz:

kotlin
val x = 5

if (x > 0) {
println("x pozitif")
} else if (x < 0) {
println("x negatif")
} else {
println("x sıfır")
}

2.3 Döngüler

Döngülerle, belirli bir koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlayabilirsiniz:

kotlin
for (i in 1..5) {
println("Sayı: $i")
}

3. Android Uygulama Geliştirme

3.1 Temel Android Projesi Oluşturma

Android Studio kullanarak yeni bir Kotlin tabanlı proje oluşturmak oldukça basittir. Bu adımları izleyerek başlayabilirsiniz:

 • Android Studio’yu açın.
 • “Yeni Proje Oluştur” seçeneğine tıklayın.
 • Proje şablonunu seçerken “Empty Activity” seçeneğini seçin ve dil olarak Kotlin’i belirtin.

3.2 Temel Aktivite ve Ekran Tasarımı

Oluşturduğunuz proje, bir aktivite (activity) içerecektir. Aktivite, uygulamanızın temel bileşenidir. Ayrıca, XML dosyalarını kullanarak ekran tasarımını düzenleyebilirsiniz.

kotlin
// MainActivity.kt
class MainActivity : AppCompatActivity() {
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
}
}

3.3 Codebak.com İle Kaynak Kullanımı

Codebak.com sitesi, Kotlin ve Android geliştirme konularında geniş bir kaynak koleksiyonuna sahiptir. Öğrenme sürecinizde bu siteyi düzenli olarak kontrol ederek yeni bilgiler edinebilirsiniz.

4. Kullanıcı Arayüzü ve Etkileşim

Android uygulamalarında kullanıcı arayüzü (UI) önemli bir rol oynar. Bu kısımda, kullanıcı arayüzü öğelerini eklemek ve kullanıcı etkileşimlerini ele almak için Kotlin kullanımına odaklanacağız.

4.1 XML ile Layout Tasarımı

XML dosyalarını kullanarak kullanıcı arayüzünü tasarlamak oldukça yaygındır. res/layout klasöründe bulunan XML dosyaları, aktivitelerinizin görünümünü belirler.

xml
<!-- activity_main.xml -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:padding="16dp"
tools:context=".MainActivity">

<TextView
android:id="@+id/welcomeText"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Hoş Geldiniz!"
android:textSize="20sp" />

<Button
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Tıkla"
android:onClick="buttonClick" />

</LinearLayout>

4.2 Kotlin ile Etkileşim

Şimdi, Kotlin kodu üzerinden bu kullanıcı arayüzü öğeleriyle etkileşime geçelim.

kotlin
// MainActivity.kt
class MainActivity : AppCompatActivity() {
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)

// TextView'e erişim
val welcomeText = findViewById<TextView>(R.id.welcomeText)

// Button'a erişim
val button = findViewById<Button>(R.id.button)

// Button tıklandığında
button.setOnClickListener {
welcomeText.text = "Button'a Tıklandı!"
}
}

// XML dosyasında belirtilen onClick özelliği tarafından çağrılır
fun buttonClick(view: View) {
val welcomeText = findViewById<TextView>(R.id.welcomeText)
welcomeText.text = "Button'a Tıklandı!"
}
}

Bu örnekte, XML dosyasında belirtilen bir butonun tıklanması durumunda buttonClick fonksiyonunun çağrılmasını sağladık. Bu, Kotlin kodu ve XML tasarımının birbirine nasıl entegre edildiğini gösterir.

5. Veri Depolama ve İnternetten Veri Alımı

Android uygulamaları genellikle veri depolama ve internetten veri alımı gerektirir. Bu kısımda, SQLite veritabanı kullanımını ve internetten veri çekmeyi ele alacağız.

5.1 SQLite Veritabanı Kullanımı

kotlin
// Veritabanı yardımcı sınıfı
class DatabaseHelper(context: Context) : SQLiteOpenHelper(context, "NotlarDB", null, 1) {
override fun onCreate(db: SQLiteDatabase?) {
// Tablo oluşturma SQL sorgusu
val createTableQuery = "CREATE TABLE Notlar (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, baslik TEXT, icerik TEXT)"
db?.execSQL(createTableQuery)
}

override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase?, oldVersion: Int, newVersion: Int) {
// Veritabanı sürümü değiştiğinde yapılacak işlemler
}
}

// Veritabanı kullanımı
val dbHelper = DatabaseHelper(this)
val db = dbHelper.writableDatabase

// Veri ekleme
val values = ContentValues().apply {
put("baslik", "Başlık")
put("icerik", "İçerik")
}
val newRowId = db?.insert("Notlar", null, values)

5.2 İnternetten Veri Çekme

kotlin
// İnternetten veri çekme için Retrofit kullanımı
val retrofit = Retrofit.Builder()
.baseUrl("https://api.example.com/")
.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
.build()

val apiService = retrofit.create(ApiService::class.java)

// Asenkron olarak veri çekme
apiService.getData().enqueue(object : Callback<DataModel> {
override fun onResponse(call: Call<DataModel>, response: Response<DataModel>) {
if (response.isSuccessful) {
val data = response.body()
// Veriyi kullan
}
}

override fun onFailure(call: Call<DataModel>, t: Throwable) {
// Hata durumunda yapılacak işlemler
}
})

Bu örnekler, SQLite veritabanı kullanımını ve internetten veri çekmeyi göstermektedir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına bağlı olarak bu işlemleri uyarlayabilirsiniz.

6. Kullanıcı İzinleri ve Cihaz Özellikleri

Android uygulamaları genellikle kullanıcı izinlerini yönetmek ve cihaz özelliklerine erişmek zorundadır. Bu bölümde, kullanıcı izinleri ve cihaz özelliklerine nasıl erişileceğini anlayacağız.

6.1 Kullanıcı İzinleri

Android cihazlar, uygulamaların belirli izinleri kullanmasına izin verir. Bu izinler, uygulamanın belirli özelliklere erişmesini sağlar.

kotlin
// Kullanıcı izinleri kontrolü
if (ContextCompat.checkSelfPermission(
this,
Manifest.permission.CAMERA
) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
) {
// Kamera erişim izni zaten var
// Kamera kullanımına yönelik kodlar buraya gelecek
} else {
// Kullanıcıdan kamera izni iste
ActivityCompat.requestPermissions(
this,
arrayOf(Manifest.permission.CAMERA),
CAMERA_PERMISSION_REQUEST_CODE
)
}

// İzin sonuçlarını kontrol etme
override fun onRequestPermissionsResult(
requestCode: Int,
permissions: Array<out String>,
grantResults: IntArray
)
{
when (requestCode) {
CAMERA_PERMISSION_REQUEST_CODE -> {
if (grantResults.isNotEmpty() && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
// Kullanıcı kamera iznini verdi
// Kamera kullanımına yönelik kodlar buraya gelecek
} else {
// Kullanıcı kamera iznini vermedi
// Gerekli işlemleri yap
}
}
}
}

6.2 Cihaz Özelliklerine Erişim

kotlin
// Cihaz özelliklerine erişim
val displayMetrics = DisplayMetrics()
windowManager.defaultDisplay.getMetrics(displayMetrics)

val deviceWidth = displayMetrics.widthPixels
val deviceHeight = displayMetrics.heightPixels

val density = resources.displayMetrics.density
val dpi = displayMetrics.densityDpi

Bu örneklerde, kamera izinleri kontrolü ve cihaz özelliklerine erişim gösterilmektedir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı izinleri ve özellikleri yönetebilirsiniz.

7. Görsel ve Multimedya İşlemleri

Android uygulamalarında genellikle görsel ve multimedya içerikleri işlemek gereklidir. Bu bölümde, resim ve ses dosyalarıyla çalışmayı öğreneceğiz.

7.1 Resim İşlemleri

kotlin
// Resim yükleme örneği
val imageView = findViewById<ImageView>(R.id.imageView)
Glide.with(this)
.load("https://www.example.com/image.jpg")
.into(imageView)

7.2 Ses İşlemleri

kotlin
// Ses çalma örneği
val mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.audio_file)
mediaPlayer.start()

Bu örneklerde, internetten resim yükleme ve yerel olarak kaydedilmiş ses dosyasını çalma işlemleri gösterilmektedir.

8. Uygulama Güvenliği ve Performansı

Android uygulamalarını güvenli ve performanslı hale getirmek önemlidir. Bu bölümde, temel güvenlik önlemleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacağız.

8.1 Uygulama Güvenliği

 • Kullanıcı girişlerini doğrulamak için güvenilir yöntemler kullanın.
 • Hassas bilgileri güvende tutmak için güvenli depolama yöntemlerini uygulayın.
 • HTTPS gibi güvenli bağlantıları kullanın.

8.2 Performans İyileştirmeleri

 • Veritabanı işlemlerini optimize edin.
 • Asenkron işlemleri kullanarak ana iş parçacığını (UI iş parçacığı) bloke etmeyin.
 • Gereksiz bellek kullanımından kaçının.

Bu öneriler, uygulamanızın güvenliğini artırmak ve performansını iyileştirmek için temel adımlardır.

9. Fragment ve Navigation Kullanımı

Büyük ve karmaşık uygulamalarda, aktiviteleri parçalara bölerek yönetmek önemlidir. Bu bölümde, fragment’ları kullanarak uygulama navigasyonunu ve kullanıcı arayüzünü yönetmeyi öğreneceğiz.

9.1 Fragment Kavramı

Fragment’lar, kullanıcı arayüzünü parçalara bölen ve ayrı yönetilen bileşenlerdir. Bir fragment, kendi yaşam döngüsüne ve arayüz öğelerine sahip olabilir.

kotlin
// Fragment sınıfı örneği
class ExampleFragment : Fragment(R.layout.fragment_example) {
// Fragment özel kodları
}

9.2 Navigation Kullanımı

Navigation, farklı fragment’lar arasında geçişleri yöneten bir yapıdır. Navigation Component kullanarak bu geçişleri kolayca tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.

kotlin
// Navigation örneği
val navController = findNavController(R.id.nav_host_fragment)
navController.navigate(R.id.action_fragmentA_to_fragmentB)

10. Firebase Kullanımı

Firebase, geliştiricilere bir dizi hizmet sunan bir platformdur. Bu hizmetler arasında veritabanı, kullanıcı kimlik doğrulama, bulut depolama ve bildirim gönderme gibi özellikler bulunur.

10.1 Firebase Projesi Oluşturma

 1. Firebase Console adresine gidin.
 2. Yeni bir proje oluşturun.
 3. Proje ayarlarında “Uygulama ekle” seçeneğini kullanarak Android uygulamanızı Firebase’e bağlayın.

10.2 Firebase Veritabanı Kullanımı

Firebase Realtime Database’i kullanarak basit bir veritabanı işlemine göz atalım:

kotlin
// Firebase veritabanı referansı
val database = FirebaseDatabase.getInstance()
val myRef = database.getReference("mesaj")

// Veritabanına veri yazma
myRef.setValue("Merhaba, Firebase!")

10.3 Firebase Kimlik Doğrulama

Firebase Authentication kullanarak kullanıcı kimlik doğrulama işlemlerini yönetmek oldukça basittir:

kotlin
// Firebase kimlik doğrulama referansı
val auth = FirebaseAuth.getInstance()

// Kullanıcı oluşturma
auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
.addOnCompleteListener(this) { task ->
if (task.isSuccessful) {
// Kullanıcı başarıyla oluşturuldu
} else {
// Oluşturma başarısız oldu
}
}

Bu örnekler, fragment ve navigation kullanımını, Firebase veritabanı ve kimlik doğrulama işlemlerini içermektedir. Bu konularda daha fazla bilgi edinmek ve örnek projeler geliştirmek için codebak.com’un kaynaklarını inceleyebilirsiniz.

11. Test ve Hata Ayıklama

Bir uygulama geliştirirken, kodunuzu test etmek ve hata ayıklamak önemlidir. Bu bölümde, Kotlin dilindeki test tekniklerini ve Android Studio’nun hata ayıklama araçlarını kullanmayı öğreneceğiz.

11.1 JUnit Testleri

JUnit, Kotlin dilinde test yazmak için yaygın olarak kullanılan bir test çerçevesidir. Sınıflarınızı ve fonksiyonlarınızı test etmek için JUnit testleri oluşturabilirsiniz.

kotlin
// JUnit test sınıfı örneği
class ExampleTest {

@Test
fun addition_isCorrect() {
assertEquals(4, 2 + 2)
}
}

11.2 Android Studio Hata Ayıklama

Android Studio, geliştiricilere kapsamlı bir hata ayıklama ortamı sunar. Hata ayıklama modunu kullanarak uygulamanızın çalışma sürecini adım adım inceleyebilir ve potansiyel hataları belirleyebilirsiniz.

 • Hata ayıklama noktalarını belirlemek için “Breakpoint” kullanın.
 • “Debugger” aracını kullanarak değişken değerlerini izleyin.
 • “Logcat” penceresini kullanarak uygulama günlüklerini inceleyin.

12. Uygulama Dağıtımı

Uygulamanızı kullanıcılara dağıtmak için belirli adımları izlemeniz gerekir. Android uygulamalarını Google Play Store’a yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Google Play Developer Console’a Kaydolun: Google Play Developer Console adresine gidin ve bir geliştirici hesabı oluşturun.
 2. Uygulamanızı Yükleyin: Console’da “Uygulamalarım” bölümünden “Yeni Uygulama” oluşturun ve gerekli bilgileri girin.
 3. APK Yükleyin: Uygulamanızın APK dosyasını yükleyin ve gerektiğinde ek bilgileri ekleyin.
 4. Fiyatlandırma ve Dağıtım: Uygulamanızın fiyatlandırmasını ve dağıtım ayarlarını yapılandırın.
 5. Yayımla: Uygulamanızı yayımlamak için “Yayımla” düğmesine tıklayın.

13. Gelecekteki Geliştirmeler

Uygulamanızı geliştirmeye devam etmek için:

 • Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alın ve uygulamanızı iyileştirmek için güncellemeler yayınlayın.
 • Yeni özellikler ekleyerek uygulamanızın kullanımını artırın.
 • Performans optimizasyonları ve güvenlik güncellemeleri yapın.

14. Kullanıcı Geri Bildirimi ve Güncelleme

Kullanıcılarınızdan gelen geri bildirimleri dikkate almak, uygulamanızı sürekli olarak geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemlidir. Geri bildirimleri toplamak ve kullanmak için çeşitli yöntemleri düşünebilirsiniz:

 • İnceleme ve Değerlendirme İsteği: Kullanıcılarınızdan uygulamanızı değerlendirmelerini istemek, hem olumlu hem de olumsuz geri bildirimleri almanın bir yolu olabilir. Ancak, bu isteği kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde yapmalısınız.
 • Soru Formları ve Anketler: Kullanıcılarınıza belirli konular hakkında sorular içeren formlar veya anketler göndererek, uygulamanızın belirli özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 • Sosyal Medya ve İletişim Kanalları: Sosyal medya platformları veya uygulama içi geri bildirim formu gibi kanalları kullanarak doğrudan kullanıcılarınızla iletişim kurabilirsiniz.
 • Hızlı Geri Bildirim Alımı: Uygulama içinde kullanıcılara hızlı bir şekilde geri bildirim göndermeleri için bir mekanizma sağlamak da önemlidir. Örneğin, bir hata oluştuğunda kullanıcıya hata raporu gönderme seçeneği sunabilirsiniz.

15. Veri Analizi ve Kullanım İstatistikleri

Kullanıcıların uygulamanızdaki davranışlarını anlamak için veri analizi ve kullanım istatistiklerini düzenli olarak incelemek, gelecekteki geliştirmeler için önemlidir. Bu analizleri gerçekleştirmek için şu araçları kullanabilirsiniz:

 • Google Analytics: Uygulamanızın kullanım istatistiklerini detaylı bir şekilde takip etmek için Google Analytics entegrasyonu yapabilirsiniz.
 • Firebase Analytics: Firebase kullanıyorsanız, Firebase Analytics’i kullanarak uygulamanızın performansını ve kullanıcı etkileşimlerini izleyebilirsiniz.
 • Kendi Analitik Araçları: Özel analitik araçlar kullanarak, belirli bir metrik veya davranışı takip edebilir ve bu verileri uygulamanızın gelişimi için kullanabilirsiniz.

16. Güncel Teknoloji ve Trendlere Ayak Uydurma

Mobil teknoloji sürekli olarak gelişiyor ve yeni trendler ortaya çıkıyor. Uygulamanızı güncel tutmak ve rekabet avantajı elde etmek için şu unsurları göz önünde bulundurabilirsiniz:

 • Gelişmiş AR (Artırılmış Gerçeklik) ve VR (Sanal Gerçeklik): AR ve VR teknolojileri, uygulamanıza yeni ve etkileşimli özellikler eklemenin bir yolu olabilir.
 • Yapay Zeka (AI) Entegrasyonu: Yapay zeka ve makine öğrenimi, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek ve uygulamanızı daha akıllı hale getirmek için kullanılabilir.
 • Dark Mode ve Tema Seçenekleri: Kullanıcılara uygulamada tema seçme veya karanlık mod gibi özellikleri kullanabilme imkanı sunarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilirsiniz.

17. Topluluk ve Eğitim Kaynakları

Geliştirme süreciniz boyunca, çeşitli topluluklara katılmak ve eğitim kaynaklarından yararlanmak önemlidir. Codebak.com gibi platformlar üzerindeki güncel içeriklere ek olarak:

 • Stack Overflow: Sorularınızı sormak ve diğer geliştiricilerle etkileşimde bulunmak için Stack Overflow’u kullanabilirsiniz.
 • Reddit ve Forumlar: İlgili konularda Reddit veya diğer forumlara katılarak sorularınızı paylaşabilir ve diğer geliştiricilerden yardım alabilirsiniz.
 • Eğitim Kaynakları: Udemy, Coursera, edX gibi eğitim platformlarından kurslar alarak ve yeni teknolojilere dair güncel bilgileri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz.

Bu adımlar, uygulamanızın sürekli olarak gelişimini ve güncelliğini sağlamak için önemlidir. Unutmayın ki, başarılı bir uygulama geliştirme süreci, sürekli öğrenme ve gelişmeye dayanır. Başarılar dilerim!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir